Om Garantinämnden och överklagan

Om vi inte skulle komma överens

Efter det att du fått ett slutgiltigt besked av din handläggare i ärendet du inte är nöjd med kan du skicka in en undertecknad skriftlig överklagan till GarantiDirekts Garantinämnd. Redogör för vad du anser hanterats felaktigt och skälen till detta samt ange på vilket sätt du önskar att beslutet ska ändras. Glöm inte att bifoga kopior på eventuella underlag samt Er email adress för snabbare svar.

Kontakta Solids Garantinämnd genom att skicka din överklagan till:

GarantiDirekt
Att: Garantinämnd
Box 22068
250 22 Helsingborg

Observera att GarantiDirekt endast administrerar och handlägger anmälda skador under en utställd garanti på uppdrag av den det företag som sålt det aktuella fordonet. Detta företag har i samband med försäljningen av fordonet även ställt ut aktuell garanti och är följaktligen garantigivare.

Observera att prövning av ett överklagande inte sker i ett ärende som är under prövning av eller som redan prövats av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.